Zaznacz stronę

Zastosowanie ekologicznego szamba to skuteczna metoda na zapobieganie problemom z domowymi ściekami. Jest to rozwiązanie szczególnie cenione w miejscach, gdzie brak jest dostępu do konwencjonalnej sieci kanalizacyjnej. Ale czym właściwie jest ekologiczne szambo, jakie są zasady jego działania i jakie korzyści przynosi? Zapraszamy do dalszej lektury, aby poznać więcej szczegółów.

RadMon – przydomowe oczyszczalnie ścieków
Adres e-mail: biuro@radmon.pl
Adres: Polna 12A Kamienic, Śląsk 42-674
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela – 07:00 – 19:00
Obsługa klienta: +48 609 350 293

Ekologiczne szamba w porównaniu z tradycyjnymi

Jak już wcześniej wspomniano, ekologiczne szamba cieszą się rosnącą popularnością. Wiele osób zastanawia się jednak, czy są one lepszym wyborem niż konwencjonalne szamba. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że tradycyjne systemy mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Często problem leży w samych zbiornikach, które nie zawsze są wystarczająco szczelne.

Domowe ścieki mogą łatwo przenikać do gleby, zagrażając zanieczyszczeniem wód gruntowych. Dlatego wybierając ekologiczne szambo, decydujemy się na bezpieczniejszą alternatywę. Jego zbiorniki są nie tylko hermetyczne, ale również odporne na uszkodzenia mechaniczne i wpływ procesów zachodzących w glebie.

Ekologiczne szamba są zaprojektowane tak, aby wytrzymać dziesiątki lat, zachowując przy tym swoją pełną funkcjonalność.

Definicja ekologicznego szamba

Ekologiczne szambo to termin odnoszący się do zaawansowanego domowego systemu oczyszczania ścieków, który obejmuje mechanizm odwadniający. Składa się ono z dwóch kluczowych komponentów: zbiornika osadniczego oraz systemu odwadniającego, umieszczonego za zbiornikiem. Podobnie jak w biologicznych jednostkach oczyszczania, ekologiczne szambo umożliwia przetwarzanie odpadów zarówno w warunkach beztlenowych, jak i tlenowych, ale w różnych lokalizacjach.

Proces beztlenowy odbywa się w zbiorniku szamba, gdzie ścieki przechodzą przez specjalny filtr. Następnie są one przekierowywane do systemu drenażu infiltracyjnego, gdzie poddawane są dalszemu procesowi oczyszczania za pomocą tlenu. Efektem jest woda odprowadzana do środowiska, która jest bezpieczna i nie stanowi zagrożenia dla ekosystemu. Stąd też pochodzi nazwa „ekologiczne szambo”.

Mechanizm działania ekologicznego szamba

Zapoznałeś się już z podstawowymi elementami ekologicznych szamb i zasadami oczyszczania ścieków. Teraz przyjrzymy się bliżej, jak funkcjonują te systemy. Na początku, w osadniku, ścieki są spowalniane, co zapobiega niechcianemu mieszaniu się ich w zbiorniku. W tym miejscu zachodzi również proces sedymentacji, czyli opadania cząsteczek ścieków na dno osadnika, gdzie następuje ich rozkład przez bakterie beztlenowe.

W wyniku tego procesu zanieczyszczenia są przekształcane w substancje rozpuszczalne w wodzie. Podczas fermentacji na powierzchni ścieków tworzy się warstwa piany. Zbiornik jest podzielony grodziami na kilka oddzielnych komór. Dzięki asymetrycznym elementom T, czas przepływu ścieków jest wydłużony, co pozwala im pozostać dłużej w poszczególnych komorach.

Efektem tego jest oczyszczenie ścieków nawet do 65%. A co z gazami powstającymi podczas fermentacji? Są one odprowadzane przez otwór dekompresyjny do systemu wysokiej wentylacji. Ważne jest, aby średnica wentylacji była odpowiednia i stała na całej długości, aby system działał efektywnie.

Ścieki są następnie odprowadzane do gruntu przez system odwadniający. W tym miejscu zachodzi nitryfikacja, czyli proces tlenowego oczyszczania. Efektywne dostarczenie tlenu do systemu odwadniającego można osiągnąć poprzez zastosowanie studni napowietrzających.

Szambo ekologiczne - Śląsk
Szambo ekologiczne – Śląsk

Zalety i wady ekologicznych szamb

Rozważając instalację ekologicznego szamba, ważne jest, aby zważyć jego plusy i minusy. Przede wszystkim, taka konstrukcja charakteryzuje się wysoką szczelnością, odpornością na korozję oraz na ciśnienie gleby. Materiał użyty do produkcji zbiorników w ekologicznych szambach jest odporny na degradację spowodowaną przez procesy zachodzące w glebie, co minimalizuje ryzyko szkód dla środowiska, pod warunkiem prawidłowej instalacji.

Jedną z głównych zalet ekologicznego szamba jest jego niezależność od miejskiej sieci kanalizacyjnej, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla domów położonych poza obszarami miejskimi. Jest to również dobre rozwiązanie dla gospodarstw domowych produkujących małą ilość ścieków lub dla miejsc, gdzie ścieki generowane są sezonowo, jak w przypadku ośrodków wypoczynkowych.

Ekologiczne szambo wymaga mniejszej ilości przestrzeni niż domowa oczyszczalnia ścieków, co jest korzystne dla miejsc o ograniczonej powierzchni. Dodatkowo, jest to rozwiązanie tańsze niż domowa oczyszczalnia ścieków i wymaga mniejszej ingerencji w teren.

Wadą ekologicznego szamba jest jego wyższy koszt w porównaniu do tradycyjnego szamba, głównie ze względu na użycie materiałów lepszej jakości. Istnieje również ryzyko, że ewentualne wady konstrukcyjne mogą prowadzić do nieprzyjemnych zapachów lub wycieków ścieków.

Kolejnym aspektem jest konieczność uzyskania pozwolenia na budowę ekologicznego szamba. Przed rozpoczęciem budowy nowego domu warto uwzględnić tę kwestię w planach. Wniosek o pozwolenie na budowę powinien zawierać szkic lokalizacji szamba oraz szczegółowy opis techniczny.

Podsumowując, niezależnie od tego, czy budujesz nowy dom, czy modernizujesz istniejącą nieruchomość, ważne jest, aby pamiętać o konieczności złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, uwzględniając w nim wszystkie niezbędne informacje o planowanym ekologicznym szambie.

Osprzęt do przydomowych oczyszczalni – filtry antyodorowe

Montowanie filtrów antyodorowych w oczyszczalniach ścieków przydomowych ma na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów, które są wynikiem procesów oczyszczania. Ścieki, zawierające rozkładające się związki siarki, azotu oraz inne organiczne materiały, często są źródłem intensywnych zapachów. Używanie tych filtrów istotnie podnosi jakość powietrza w okolicy oczyszczalni, co jest kluczowe dla zapewnienia komfortu życia mieszkańców. Ponadto, filtry antyodorowe e przyczyniają się do ograniczenia emisji niebezpiecznych gazów do atmosfery, co jest ważne dla ochrony środowiska. W niektórych rejonach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, konieczne jest stosowanie filtrów antyodorowych do kontroli nieprzyjemnych zapachów. Dostępne są różnorodne metody filtracji, od prostych technik wykorzystujących węgiel aktywny po bardziej zaawansowane systemy biofiltracji. Wybór odpowiedniego typu filtra zależy od indywidualnych potrzeb i specyfiki danej oczyszczalni. Aby utrzymać skuteczność filtrów w neutralizowaniu nieprzyjemnych zapachów, niezbędne jest ich regularne serwisowanie i wymiana.

Podsumowanie

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej, rozwiązania przyjazne środowisku, takie jak ekologiczne szamba, zyskują na popularności w użyciu domowym. Ich dwuetapowy proces oczyszczania, obejmujący zarówno etap beztlenowy, jak i tlenowy, umożliwia bezpieczne odprowadzanie oczyszczonych ścieków do gruntu, nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska.

Ekologiczne szamba są wykonane z materiałów odpornych na korozję i inne procesy zachodzące w glebie, co zapewnia ich długotrwałą funkcjonalność, pod warunkiem prawidłowej instalacji i braku wad technicznych.

Jeśli rozważasz instalację ekologicznego szamba, nie zapomnij o konieczności uzyskania odpowiedniego pozwolenia. To kluczowy krok w procesie instalacji, zapewniający zgodność z przepisami i bezpieczeństwo ekologiczne.

4.7/5 - (7 votes)

Autor: Mateusz Bujara - A1 Studio